välkommen till fyren

Hem

Fyrens Montessoriförskola rymmer mängder av spännande saker. Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på många frågor.

Om oss

Fyren ligger i Larsberg på södra Lidingö utanför Stockholm. Lokalerna är mycket ljusa och ligger i markplan med en stor härlig gård som inbjuder till lek. 

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation och följer därför kommunens riktlinjer för öppettider.