Klagomålshantering

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till personalen. Du kan även vända dig direkt till förskolechefen eller via mail: rektor@fyrensmontessori.com

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till verksamhetens huvudman: anders.grahn@tivoliforskolor.se

Vår policy är att skyndsamt hantera samtliga klagomål

Lidingö Stad: Klagomål förskola och skola