Pedagogiken

Maria Montessori (1870-1952)

Italiens första kvinnliga läkare ägnade hela sitt liv åt forskning om barns utveckling. Hon fann att människan har flera utvecklingsfaser då hon är mogen för olika slags kunskap, så kallade ”sensitiva” eller känsliga perioder. Hennes upptäckter hjälper oss lärare att lättare hitta barnen i deras utvecklingsfaser så att vi under dessa sensitiva perioder kan stimulera barnen med rätt material.